KALİTE

SRL Moda Tasarım olarak amacımız müşteri ihtiyaçlarını karşılayacak nitelikte üretim yapmayı öngören, müşteri odaklı Kalite Yönetim Sistemini kurumumuzda uygulamak ve bu sistem gereği bütün birimlerin aynı hedef doğrultusunda ortak çalışmasıyla kurumumuzu kalite, hizmet, verimlilik ve pazar payı açısından uluslararası alanda rekabet edebilir seviyede bir kurum haline getirmektir. Bu kapsamda firmamızda benimsediğimiz temel Kalite kriterlerimiz şöyledir;

Müşterilerimizin ve çalışanlarımızın memnuniyetini artırmak ve hizmet kalitesini sürekli iyileştirmek,  Çalışanlarımıza sağlıklı ve güvenli bir iş ortamı yaratmak, Çalışanların teknik, yönetsel ve davranışsal yeteneklerini geliştirmek.  Sürekli eğitim ile insana yatırım yaparak daha iyiyi aramak, Kalite Sisteminin sürekli iyileştirilmesi için gerekli personel ve kaynakları temin etmek. Kalite Sisteminin uygunluğunun devam ettiğini gözden geçirmek, Kalite Sisteminin sürekliliğini sağlamak için hedefler koymak ve hedefleri izlemek. Ulusal ve uluslararası kabul görmüş yöntemlere göre üretim yapmak, bunun için teknolojik gelişmeleri yakından izlemek.

Müşteriye ait gizli bilgi ve tescilli hakları korumak, tarafsız olmak ve iş ahlakına uygun hareket etmek, Çevre ve güvenlik konusundaki performansımızı yükseltmek. Kalite Sisteminin uygunluğunun devam ettiğini gözden geçirmek, Kalite Sisteminin sürekliliğini sağlamak için hedefler koymak ve hedefleri izlemek.

tr_TRTürkçe